Wednesday, July 24, 2024

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku Decentralizovaným Financím v roce 2024

Na otázku co je to defi jsme částečně odpověděli již v názvu. Ano, jedná se o decentralizované finance. Satoshi Nakamoto vytvořil Bitcoin, měnu, která je decentralizovaná. To znamená, že tuhle měnu nikdo neovládá, nereguluje a je téměř nemožné ji zabavit.

Pokud chcete využít některou z finančních služeb včetně půjčky, spoření, investic či pojištění, obvykle se obrátíte na centralizovaný orgán. Tyto instituce by měly být maximálně stabilní, ale nejsou, v čem nás utvrdila krize v roce 2008. Tím pádem přichází na řadu regulace ze strany vlád, které nebývají úspěšné. V návaznosti na tyto problémy se zrodila myšlenka kryptoměn a poté následovaly decentralizované finance.

Služby tedy nevlastní jeden subjekt, ale jsou dostupné všem v síti blockchain.

Jak z výše uvedené problematiky vyplývá, decentralizované finance nemají prostředníky a centralizované orgány. Velkou roli zde zastávají smart kontrakty a decentralizované aplikace, dApps.

Seznam platforem nabízející DeFi bankovní a spořící produkty

Tady je rychlý přehled těch nejlepších platforem nabízející DeFi bankovní a spořící produkty pro Českou republiku v roce 2022. Chcete začít spořit pomocí kryptoměn? Zbývá už pouze jediný klik.

 1. Nexo – jedno z nejlepších bezpečnostních zabezpečení a vysoká pojistka ve výši 370 mil. dolarů
 2. Celsius – přidejte se k dalším spokojeným zákazníkům a zúročte své kryptoměny
 3. Crypto.com – využijte kromě odměn ze stakingu také kartu s vysokým cashbackem
 4. Binance – využijte služby největší světové burzy a mějte všechna digitální aktiva pohromadě

ZAČNI HNED

Jak to celé funguje?

Všem kryptoměnovým fandům známá technologie blockchain zde hraje velkou roli. Funguje jako distribuovaná a zabezpečená databáze neboli účetní kniha. Ke zpracování transakcí a provozu blockchainu se používají aplikace zvané dApps.

V blockchainu jsou transakce zaznamenávány do bloků a následně ověřovány ostatními uživateli. Pokud se tito ověřovatelé na transakci shodnou, blok se uzavře a zašifruje. Tím se vytvoří další blok, který obsahuje informace o předchozím bloku. Bloky se řetězí dohromady prostřednictvím informací v každém následujícím bloku.

Poznámka: Informace v předchozích blocích nelze měnit, aniž by byly ovlivněny následující bloky, takže neexistuje způsob, jak blockchain změnit. Tento koncept spolu s dalšími bezpečnostními protokoly zajišťuje bezpečnou povahu této technologie.

Co jsou smart kontrakty?

Smart kontrakt je smlouva, která při jasně stanovených podmínkách bude dodržena. Kontrakty fungují na bázi technologii blockchain, jejíž úkol je především nemožnost zfalšování kontraktu. Jednoduše program dohlíží na to, aby v případě splnění podmínek došlo k uskutečnění předmětu obsaženého v kontraktu.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Smart contract na obrázku

V první řadě budou muset obě strany vložit jistinu ve formě kryptoměny. Pro náš příklad tedy vloží 250 ETH jedna strana a stejnou sumu i druhá. Tato částka je poté vyplacena v případě, že dojde ke splnění podmínek. Ať už by z jakéhokoliv důvodu k dohodě nedošlo, jistina není vyplacena a obě strany o ni přijdou. Pokud je tedy hodnota transakce menší než jistina, obě strany jsou motivovány k tomu, aby došlo ke splnění.

Smart kontrakty sice zbavují třetí strany kontroly, ale neposkytují anonymitu. Vaše transakce nemusí být označeny vaším jménem, ale jsou dohledatelné subjekty, které k nim mají přístup. Těmito subjekty mohou být vlády, orgány činné v trestním řízení nebo jiné subjekty, které existují za účelem ochrany finančních zájmů lidí.

Proč Ethereum blockchain?

Téměř všechny aplikace DeFi jsou dnes postaveny na blockchainu Ethereum, nejpopulárnějším programovatelném blockchainu na světě. Vývojáři mohou v síti Ethereum programovat aplikace pomocí smart kontraktů, které mohou v blockchainu vytvářet, ukládat a spravovat digitální aktiva. Chytrých smluv existuje mnoho druhů a lze je propojovat a vytvářet různé druhy decentralizovaných aplikací (dApps).

Kontrakty mohou být zakódovány na libovolném blockchainu, ale ethereum se používá nejčastěji, protože poskytuje neomezenou možnost zpracování.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Příklad smart contractu

Výše můžeme vidět kód základní chytré smlouvy, která byla napsána na blockchainu Ethereum. Smlouva stanoví, že tvůrce smlouvy dostane 10 000 BTCS (bitcoinů). Smlouva umožňuje každému, kdo má dostatečný zůstatek, distribuovat tyto BTC ostatním.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
DeFi TVL dle blockchainu

Tento graf zobrazený výše znázorňuje celkovou hodnotu v dolarech uzamčenou v příslušných smart kontraktech.

TIP: Pokud Vás zajímají další hodnotná data ohledně DeFi, přejděte na tuto stránku.

Stádium DeFi a právní pohled

Decentralizované finance jsou stále v počáteční fázi svého vývoje. Oblast je silně neregulovaná, což znamená, že tento ekosystém je stále plný infrastrukturních chyb, hackerských útoků a podvodů. Proto byste měli být na pozoru, kam své finanční prostředky posíláte.

Jenom v roce 2021 bylo z DeFi neprávem odcizeno přes 1 miliardu dolarů. Doposud největší hackerský útok na tuto oblast se stal 10. srpna minulého roku, kdy z platformy Poly Network zmizely aktiva v hodnotě 610 milionů dolarů.

Dalším trnem jsou současné zákony, protože ty byly vytvořeny na základě myšlenky oddělených finančních jurisdikcí, z nichž každá má vlastní soubor zákonů a pravidel. Schopnost DeFi proto vznáší spoustu otázek.

Kdo je zodpovědný za vyšetřování finančních trestných činů, k nimž dochází přes hranice, protokoly a aplikace DeFi? Kdo by prosazoval dodržování předpisů a jak by je prosazoval? Dalšími problémy jsou stabilita systému, energetické nároky, uhlíková stopa, aktualizace systému, údržba systému a selhání hardwaru.

Než se systém DeFi stane bezpečným, je třeba zodpovědět mnoho otázek a dosáhnout potřebného vývoje. Finanční instituce se nehodlají vzdát jednoho ze svých hlavních způsobů vydělávání peněz – pokud DeFi uspěje, je více než pravděpodobné, že banky a korporace najdou způsoby, jak se do systému dostat. Když už ne proto, aby kontrolovaly, jak se dostanete ke svým penězům, tak alespoň proto, aby na systému vydělávaly.

DeFi produkty

DeFi produktů existuje celá řada a ty nejběžnější si popíšeme. Nejprve se ale podíváme níže na graf, který ukazuje celkovou uzamčenou hodnotu v jednotlivých kategorií DeFi. Můžeme vidět, že největší uzamčená suma se nachází v decentralizovaných burzách, dále v lendingu a yield farmingu.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
TVL dle kategorie DeFi

Nezanedbatelné částky jsou i v CDP či staingu. V době psaní článku celková uzamčený hodnota činí 210 miliard dolarů.

DEX – decentralized exchange

Pokud se řekne Binance ihned se Vám určitě vybaví kryptoměnová burza. Ano, to je správně, ale v dnešním článku ještě dodáme, že platforma je centralizovaná. V případě koupení digitálního aktiva se kryptoměna přesune do peněženky, kterou pro uživatele spravuje burza. Opatrovníkem je tedy najednou třetí strana, ačkoli prostředky jsou uživatele. S touto skutečností plynou regulace a povinnosti KYC či AML.

Už Vás možná napadá, v čem bude spočívat kouzlo decentralizovaných burz. Platforma zde neplní funkci opatrovníka, protože neexistuje prostředník mezi prodávajícím a nakupujícím. Tudíž uživatelé si sami zodpovídají za své peněženky a klíče. Vzhledem k těmto skutečnostem ani nelze dodržovat KYC či AML.

Jak se obchoduje? Obchodování se uskutečňuje díky smart contractům a probíhá přímo na blockchainu daných kryptoměn.

Tabulka níže zobrazuje sedm nejpoužívanějších decentralizovaných burz dle zobchodovaného objemu za posledních 24 hodin. Jak můžeme vidět v třetím sloupci, podíl těchto burz je téměř zanedbatelný. U nejpoužívanější burzy Uniswap se zobchoduje pouze 0,002 % objemu na celém kryptoměnovém trhu. Data poskytuje server CoinMarketCap.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
TOP 7 decentralizovaných burz dle objemu obchodů

Lending – půjčky

Dalším z nejoblíbenějších případů použití DeFi je půjčování a úvěrování kryptoměn. Zejména půjčování je v DeFi mimořádně oblíbeným způsobem, jak získat pasivní příjem. A i když si možná myslíte, že půjčovat cizímu člověku zní riskantně, většina půjček poskytnutých v DeFi je zajištěna prostřednictvím smart kontraktů s větším zajištěním, než je vypůjčená hodnota. Tím se riziko pro věřitele snižuje.

Zajištění neboli pravidla pro kolaterál se odvíjí od pojmu LTV, Loan to Value. Pokud by obchodník disponoval kolaterálem ve výši 1 ETH a hodnota LTV byla 85 %, může si půjčit maximálně 0,85 ETH, přičemž LTV se často liší.

Z toho vyplývá, že výše kolaterálu musí být vždy vyšší, aby měl obchodník ekonomickou motivaci kryptoměnu vrátit. Pokud se podíváme na lending pod lupou, MakerDAO zůstává nejoblíbenější DApp pro poskytování půjček. Umožňuje půjčovat si proti ETH pomocí stablecoinu zvaného Dai, což je kryptoměna navázaná na USD. Dai poskytuje držitelům tokenů bez povolení přístup k dolarové likviditě za cenu roční úrokové sazby.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Ukázka lendingu

Yield farming – poskytování likvidity

Třetí nejhodnotnější oblastí ze světa decentralizovaných financí je yield farming. Jedná se o další způsob jak dosáhnout pasivního příjmu z digitálních aktiv. Spočívá v poskytování likvidity poolům na decentralizovaných burzách, čímž vytváříte lepší podnebí pro uskutečňování obchodů a za to Vám náleží určitá odměna.

Poznámka: U žádného produktu neexistuje bezrizikovost, ani u yield farmingu to není jinak. Při poskytování likvidity byste měli znát rizika spjatá s impermanent loss.

Po přečtení odstavce o decentralizovaných burzách si musíte být vědomi, že fungují odlišně od těch centralizovaných. Obchody jsou vypořádány pomocí systému AMM (Automated market maker). Za účelem funkčnosti AMM musí velikost poolu dosahovat určité velikosti co se týče hodnoty, tuto hodnotu poskytnou právě zájemci o yield farming.

Po připojení peněženky k platformě si můžeme vybrat pool, do kterého chceme přispět. Poté už stačí jen zvolit počet kryptoměn a zmáčknout tlačítko enter an amount.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Ukázka dodání likvidity

Staking – potvrzování transakcí

Právě crypto staking je často mylně zaměňován s yield farmingem. Jestliže provedete transakci na blokchainu Cardana, bude ji muset někdo schválit. Uživatelé, kteří tuto transakci schválí mají “zamknuté” své tokeny ADA, za což jim náleží odměna ve formě úroku, jež dostanou za poskytnutí svých mincí k validaci transakcí.

Staking je tedy uzamknutí jednotek kryptoměny s cílem získat odměnu.

Výše odměny v podobě úroku záleží na počtu mincí poskytnutých uživatelem, čím více poskytnete tokenů, o to víc dostanete na odměně. Tyto odměny se obvykle pohybují okolo 2 – 10 % p.a.

Těžaři na síti Proof of Stake jsou označovány za validátory transakcí. Dotyčný validátor drží určitý počet tokenů a vlastní tak nějaký procentuální podíl mezi ostatními validátory. Volba toho, kdo zapíše blok závisí na počtu nastakovaných kryptoměn a časovém úseku stakování. V obou případech platí přímá úměra, čím více, tím lépe.

TIP: Pokud se chcete dozvědět více o stakingu, věnovali jsme tomuto tématu celý článek zde.

Jelikož je článek o decentralizovaných financích, zmíníme pouze staking na decentralizovaných burzách. Ten se mírně liší od stakingu na centralizovaných burzách, protože opět odpadá prostředník. Jelikož my sami nejsme validátory, musíme se k nějakému existujícímu přidat. Níže můžeme vidět seznam fungujících validátorů pro protokol Solany.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Seznam Validátorů sítě Solana

Insurance – pojištění

Po přečtení úvodu víme, že svět DeFi je stále, jak se říká, v plenkách a mohou se proto objevit infrastrukturní či programátorské chyby, které hackeři rádi zneužijí ve svůj prospěch a prostředky zcizí. Proto se přišlo s řešením ve formě pojištění. Obrátíte se proto na poskytovatele pojištění DeFi a zaplatíte určitou částku, abyste byli kryti pro případ, že o svůj kapitál přijdete v důsledku této skutečnosti.

Výše pojistného se značně liší v závislosti na typu krytí, době trvání a poskytovateli.

Samozřejmě je poměrně důležité pochopit, pro jaké typy událostí si vlastně kupujete krytí. Stejně jako u každého běžného pojištění je důležité, aby tyto události byly předem velmi jasně specifikovány. Často se mezi událostmi vyskytuje hacknutí burzy, útoky na protokoly DeFi, programátorská chyba smart kontraktů nebo pády cen stablecoinů.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Schéma principu pojištění

Ve skutečnosti si kupujete pojištění od decentralizované skupiny poskytovatelů pojištění. Jako poskytovatel krytí může vystupovat kdokoli. Učiníte tak tím, že uzamknete kapitál v takzvaném kapitálovém poolu. Tím se fakticky stáváte poskytovatelem likvidity. Jako poskytovatel krytí si vybíráte, pro které události nebo protokoly chcete poskytovat krytí. Můžete si být například zcela jisti, že určitá burza nebude hacknuta.

Pokud by přesto došlo k hacknutí burzy, prostředky v tomto kapitálovém poolu pak budou použity na pokrytí ztrát lidí, kteří si koupili krytí proti hacknutí. Jako poskytovatel krytí jste samozřejmě vystaveni riziku. Proto získáváte úroky z kapitálu, který jako poskytovatel krytí uzamknete.

Kde jsou nejlepší DeFi produkty?

Abyste mohli začít zvažovat DeFi produkty, budete si muset otevřít účet u obchodní platformy, která tyto služby poskytuje. Existuje spousta brokerů, ze kterých si můžete vybrat, ale velmi se liší cenou a tím, jaké produkty nabízejí. Abychom vám pomohli s výběrem, zúžili jsme seznam na čtyři nejlepší platformy poskytující DeFi produkty v České republice.

1. Nexo

Od roku 2018 se společnost snaží přinášet profesionální finanční služby do světa digitálních aktiv. S využitím toho nejlepšího z dlouholetých zkušeností týmu v oblasti FinTech spolu se silou technologie blockchain umožňuje firma milionům lidí využívat hodnotu, která se skrývá za jejich kryptoaktivy, čímž utváří nový a lepší finanční systém. Nexo v současné době spravuje aktiva pro více než 3,5 mil. uživatelů.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku Decentralizovaným Financím v roce 2022

Nexo kromě stakingu nabízí také kryptoměnové půjčky, směnu a jako jediná blockchainová společnost poskytuje své služby ve více než 40 fiat měnách. Aktiva klientů jsou uložena a chráněna v individuálně přidělených peněženkách u jediného kvalifikovaného, auditovaného a Goldman Sachs podporovaného správce – BitGo, tudíž o bezpečnost není nouze. Třešničkou na dortu je pojištění ve výši 375 mil. dolarů.

“Vytváříme budoucnost světa financí”, stojí na webu.

Nabídka

Níže na obrázku můžete vidět, jaké platforma podporuje aktiva a sazby. Diverzifikujte své portfolio s rostoucí nabídkou 32 digitálních aktiv, včetně BTC, ETH, NEXO, stablecoinů a dalších. Tyto sazby budete mít v případě, pokud odměny ze stakingu budete vybírat v tokenu NEXO. V opačném případě je procentuální výnos o 2 % nižší.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku Decentralizovaným Financím v roce 2022

Výhody a nevýhody:

 • Pojištění aktiv
 • Důraz na bezpečnost
 • Široká nabídka kryptoměn
 • Kalkulátor výnosnosti

 • Méně vzdělávacích zdrojů než někteří konkurenti

CHCI DEFI produkty

2. Celsius

Celsius je dle svých slov hrdý na to, že poskytuje platformu kurátorských služeb, které velké banky opustily – věci jako férový úrok, nulové poplatky a rychlé transakce. Jejich cílem je narušit finanční průmysl, jednoho spokojeného uživatele po druhém, a zavést finanční svobodu prostřednictvím kryptoměn.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022Celsius nabízí kryptem zajištěné půjčky a staking. Služby mimo oblast DeFi se soustředí na možnost koupit a prodat digitální aktiva, rychlou směnu, placení a kryptoměnové karty, kde se prozatím zapíšete do waitlistu.

Nabídka produktů

V případě půjček můžete jako kolaterál zastavit až na 40 kryptoměn, včetně Bitcoinu a dalších altcoinů. V závislosti na době, LTV a placením tokenem CEL se úroková sazba pohybuje mezi 1 – 9 %. Jako půjčku dostanete stablecoiny.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Kalkulátor půjček

Výhody a nevýhody:

 • Pojištění ve výši 30 mil. dolarů na Celsius peněžence
 • Žádné poplatky za minimální zůstatky
 • Robustní služby DeFi

 • Nevlastní svou burzu
 • Malá nabídka kryptoměn

CHCI DEFI produkty

3. Crypto.com

Pokud se pohybujete ve světě kryptoměn, určitě Vám neuniklo dění okolo burzy Cryptocom. Tato kryptoměnová burza spuštěná v roce 2019 se zanedlouho dostala pod kůži celé kryptoměnové komunitě, když minulý rok v listopadu oznámila, že si zajistila práva na pojmenování Staples Center v Los Angeles, které je domovem NBA Lakers či Kings z NHL, a to na příštích 20 let. Obchod vyšel na 700 milionů dolarů.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022Nabízené produkty

Platforma nabízí z oblasti defi swap a staking. Crypto.com nabízí více než 50 tokenů ke stakingu, přičemž výnos do jisté míry ovlivňuje výše uzamknutých tokenů CRO po dobu 6 měsíců. Částky jsou rozděleny do tří kategorií – 400, 4 000 a 40 000 dolarů. Pokud vydržíte mít uzamknutých tokenů CRO ve výši 40 000 dolarů po dobu 180 dní, dostanete se na nejvyšší odměny za staking.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022

Výhody a nevýhody:

 • Velká nabídka
 • Cashback u karet
 • Velké jméno firmy

 • Výnos závisí na tokenu CRO
 • Půlroční doba

CHCI DEFI PRODUKTY

4. Binance

Binance je kryptoměnová burza, která tu s námi bude letošním rokem pět let. Říkáte si, že je tu relativně krátkou dobu? To možná ano, nicméně platformě to nezabránilo se během pár měsíců od svého založení stát 10. největší burzou a několik měsíců na to obsadila místo první. Důležitý je také fakt, že se doposud nestala obětí hackerského útoku. Denně vykoná transakce v hodnotě 40 miliard dolarů. Nabízí i kryptoměnovou kartu.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022

Široká škála produktů

Binance jakožto největší burza z hlediska denních obchodů si na trhu udržuje zdaleka největší nabídku DeFi produktů. Nabízí swap farming, earn, liquidity farming, staking a kryptoměnové půjčky. Nechybí ani kryptoměnová debetní karta se zajímavým 8% cashbackem.

Co je to DeFi? Nakoukněte pod pokličku decentralizovaným financím v roce 2022
Široká škála nabídky kryptoměn

Výhody a nevýhody:

 • Největší burza na světě
 • Spousta DeFi produktů
 • Nepřeberné množství kryptoměn

 • Pro začátečníky je to složitá platforma

Závěr

Decentralizované finance jsou zatím na svém začátku a teprve s postupem času se ukáže, zda je tohle cesta, která je pro společnost potřebná a výhodná. Denně vznikají na blockchainu Etherea desítky projektů DeFi a z toho důvodu byste měli být obezřetní, jakému projektu své prostředky svěřujete. Konec konců, rok 2021 nám ukázal čeho jsou hackeři schopni a že není vůbec těžké přijít o peníze.

Co je DeFi?

V čem spočívá DeFi?

Je oblast DeFi riziková?

Jak se pojistit proti podvodům v DeFi?

Jaké jsou produkty DeFi?

Doporučujeme

BinanceRecenze

Získejte přes nás až 55% zpět!

ByBitRecenze

Zdarma bonus po registraci a vkladu

Gate.ioRecenze

Získejte malý bonus při registraci

MEXCRecenze

Získejte až 1000 dolarový bonus při registraci

OKXRecenze

Kryptoměnová burza s mnoha bonusy

MargexRecenze

Získejte až 50 dolarů bonus při registraci skrze tento odkaz

Vítejte zpět!

Přihlaste se níže na svůj účet

Získat heslo

Zadejte přihlašovací jméno nebo email.