Wednesday, July 24, 2024

Blockchain co to je? Přijďte na kloub technologii roku 2024

Pročítáte články o kryptoměnách a neustále se zmiňuje slovo blockchain nebo jeho synonymum – veřejná účetní kniha. Blockchain co to je ale vlastně? Je to jakási decentralizovaná databáze, zaznamenávající data, jež jsou propojena pomocí P2P uzlů. Výhodou je, že informace uložené na blockchainu jsou přístupná každému a uložena na vždy.

Blockchain co to je? Rychlý přehled vlastností

Tady je rychlý přehled vlastností technologie blockchain.

  • Transparentnost
  • Vlastnost decentralizace
  • Nemožnost zfalšování dat
  • Bezpečnostní šifrování
  • Pilíř kryptoměn, DeFi a NFT

Pokud jste začátek nepochopili, nic se neděje. Rozebereme si to do detailů a jednodušeji, přesně proto jsme připravili tento článek – Blockchain co to je.

Jaký je rozdíl mezi databází a blockchainem?

Hned z počátku si odpovíme na tuto otázku, proč vlastně kryptoměny nestaví na obyčejné databázi? Klíčový rozdíl jsme nakousli již na začátku, jde o způsob ukládání dat. Blockchain sdružuje data ve skupinách, známých jako bloky, kde jsou zaznamenávány informace – do bloků. Blok si představte jako nějaký disk s určitou úložnou kapacitou. Po naplnění se uzavřou a propojí s předešlým blokem, čímž vytvoří řetězec přezdívaný blockchain (řetězec bloků).

Poznámka: Historie blockchainu sahá do roku 1991, kdy o téměř 20 let později, v roce 2009 se dočkala použití v praxi – Bitcoin. Od té doby se používání této technologie rozmohlo pomocí DeFi, NFT nebo smart kontraktů.

Další přicházející informace po uzavření bloku jsou uskupovány do nového bloku, který se po naplnění připojí k již vzniklému řetězci. Databáze obvykle strukturuje svá data do tabulek, zatímco blockchain, jak jsme si řekli, strukturuje svá data do bloků, které jsou za sebou řetězeny. Tato datová struktura ze své podstaty vytváří nevratnou časovou linii dat, pokud je implementována decentralizovaně. Když je blok naplněn, je pevně zakotven a stává se součástí této časové linie. Každému bloku v řetězci je při jeho přidání do řetězce přiděleno přesné časové razítko.

Proces transakce

Pokud uživatel A pošle 10 bitcoinů uživateli B, tak tato transakce je považována za data, která jsou zapsány v blocích. Ještě než dojde k zápisu do bloku, musí být tyto data shromážděny a potvrzeny těžaři sítě. Data jsou tedy tvořeny uživateli sítě, přičemž těžaři vytvářejí bloky. Než jsou transakce zapsány do bloku, jsou vystaveny kritériím:

  • Správný elektronický podpis
  • Patrný finanční pohyb v peněžence
  • Odměna pro těžaře
  • Prodleva od poslední transakce
  • Další podmínky

Pokud jsou kritéria splněny, těžaři se pokusí o vytvoření bloku, čímž data potvrdí a napojí je na předešlé řetězce bloků. Skvěle tento postup popisuje obrázek níže.

Blockchain co to je? Přijďte na kloub technologii roku 2022
Proces transakce

Jaká je motivace těžařů potvrzovat transakce? Ty jsou odměňovány za vytvoření bloku a pak díky poplatkům, které uživatelé sítě připojí k transakci, aby byla zpracována. V opačném případě riskují její nezpracování.

Proces potvrzování transakcí (Proof-of-work)

Jak určitě víte, konsenzus Proof-of-Work je energeticky náročný, protože potvrzování transakcí provádějí počítače připojené do sítě. Co ale ve skutečnosti dělají? Snaží se pomocí náhodného generování číslic přijít na to číslo, které je matematicky odvozeno od transakcí, jež mají být zapsány do účetní knihy.

Kdokoli se chce potvrzování transakcí účastnit se připojí k bitcoinové síti a čeká na informace o transakcích. Na potvrzování transakcí se může podílet každý, ale pouze někdo získá odměnu. Uživatel A projeví vůli zaslat peníze uživateli B, kdy všechny počítače po celé síti si tuto informaci předají, až se rozšíří po celé síti. Nyní začne proces hashování transakcí.

Poznámka: Hashování transakcí je způsob, díky kterému při vložení vstupu o náhodných písmenech nebo číslech dostanete výstup v podobě obrovského a náhodného čísla.

Každá kryptoměna má zhruba podobný interval, jak dlouho bude těžba jednoho bloku probíhat. U Bitcoinu je to v rozmezí 5 – 15 minut, zatímco Ethereu to trvá pouze 12 nebo 14 sekund. Do tohoto časového úseku někdo objeví číslo hashe odvozené od seznamu transakcí a získá odměnu. Počítač následně oznámí vítězné číslo a data, která použil k jeho výpočtu.

Blockchain co to je? Přijďte na kloub technologii roku 2022
Počet minut mezi jednotlivými bloky u Bitcoinu

Následně dojde ostatními počítači na síti k ověření této operace a všichni informaci zapíší do bloku, ten se uzavře a připojí k existujícímu řetězci. Jak můžete vidět výše z grafu, časový úsek mezi bloky není stabilní. Intervaly se liší v závislosti na velikosti hash rate a na náhodě.

Proces potvrzování transakcí (Proof-of-stake)

Nejspíše druhým nejvíce využívaným konsenzem je Proof-of-stake, který je na druhou stranu, oproti Bitcoinu, vyzdvihován svou energetickou nenáročností. Naopak čím je kritizován je bezpečnost, neboť disponuje nízkým počtem validátorů. Majitelé kryptoměn v tomto případě nabízejí svá digitální aktiva, aby mohli ověřit bloky, tito uživatelé se nazývají validátoři.

Blockchain co to je? Přijďte na kloub technologii roku 2022
Rozdíl mezi jednotlivými konsenzy

Validátoři jsou poté náhodně vybráni k ověření určitého bloku, ale ti co ověřují dlouho s velkým množstvím jsou upřednostňováni. Aby se vlastník mince mohl stát validátorem, musí nabídnout do zástavy určité množství mincí. Bloky validuje více validátorů, a poté, když určitý počet validátorů ověří, že je blok správný je finalizován a uzavřen. U majitelů většího obnosu aktiva se předpokládá, že nebudou chtít podvádět, neboť nechtějí přijít o finanční prostředky.

Blockchain a ostatní využití

Ještě než přejdeme na jednotlivé kategorie z oblasti kryptoměn, kde se tato technologie využívá, blockchain se nemusí zastavit pouze u oblasti digitálních aktiv. Využit by mohl být u zmiňovaných transakcí, hlasování ve volbách, soupisy výrobků, státní identifikace, listiny vlastnictví k domům, letectví a mnoho dalšího.

Ruská přepravní společnost S7 Airlines používá blockchain Etherea k prodeji letenek, kdežto pojišťovna AXA využívala tuto technologii k automatizaci procesu vyplácení kompenzací pro cestující, jejichž lety jsou zpožděny. Dalším příkladem je společnost Accenture, které přišla s digitálním pasem pro cestovatele, což sníží hodiny strávené čekáním na letišti.

Bitcoin

Nicméně důvod, kvůli kterému se vy zajímáte o tuto technologii je pravděpodobně rychle rostoucí oblast digitálních aktiv. Stejně jako ostatní kryptoměny, protokol Bitcoinu je postaven na blockchainu. Satoshi Nakamoto tak éru používání blockchainu s velkou parádou odstartoval. Bitcoin je momentálně nejhodnotnější kryptoměna na světě. Zde je odkaz na e-book o Bitcoinu zdarma.

TIP: Pokud si chcete přečíst o Bitcoinu více, přejděte na tuto stránku, kde jsme se tématu věnovali do hloubky.
Blockchain je tedy základním pilířem, na kterém kryptoměny fungují. Dokážete si představit, že by bitcoin vydávala nějaká centrální autorita a ta by ho vlastníkům mohla zmrazit kdykoliv by chtěla, na základě žádosti některého z vládních orgánů? Toto aktivum tak představuje něco, co Vám nikdo při dostatečně vhodném uchování nemůže sebrat.

DeFi a smart kontrakty

Rychle rostoucí oblastí v dnešní době je podoblast kryptoměn – decentralizované finance. DeFi rověnž nemá prostředníky a centralizované orgány, přičemž velkou roli zde zastávají smart kontrakty. Kromě rozdílu v decentralizaci se také liší produkty, které DeFi nabízí. Mezi nejznámější patří decentralizované burzy, lending a yield farming.

TIP: O DeFi a finančních produktech této oblasti jsme čtenáře informovali v článku zde.

Důvod proč decentralizované finance zmiňujeme v článku o blockchainu je ten, že signifikantní roli zde hrají smart kontrakty, které rovněž jako kryptoměny fungují na technologii blockchain. Smart kontrakt je smlouva, která při jasně stanovených podmínkách bude dodržena. Právě blockchain zde dohlíží na to, aby nebylo kontrakt možné zfalšovat a v případě splnění podmínek dojde k uskutečnění předmětu obsaženého v kontraktu.

Téměř všechny aplikace DeFi jsou dnes postaveny na blockchainu Ethereum, nejpopulárnějším programovatelném blockchainu na světě. Vývojáři mohou v síti Ethereum programovat aplikace pomocí smart kontraktů, které mohou v blockchainu vytvářet, ukládat a spravovat digitální aktiva. Chytrých smluv existuje mnoho druhů a lze je propojovat a vytvářet různé druhy decentralizovaných aplikací (dApps).

NFT

Dalším zajímavým aktivem, které nabírá na obrátkách a postupně se dostává do povědomí mezi více a více lidí, jsou NFT. Opět bychom ho zde nezmiňovali, pokud by nefigurovali na blockchainu. NFT jsou položky na blockchainu, které jsou zcela jedinečné a unikátní, oproti klasickým digitálním souborům, které mohou být zkopírovány. Většinou se jedná o obrázky nebo videa, ale svým způsobem lze jako NFT vytvořit téměř cokoliv.

NFT tokeny tak řeší ten problém, že certifikují položku a označí ji originálem. Při koupi NFT tokenu bude majitel zapsán na blockchainu a získá přístup k pořízenému digitálnímu předmětu. Když říkáme, že se tento trend rozjíždí, podívejte se sami na graf níže.

Blockchain co to je? Přijďte na kloub technologii roku 2022
Počet týdenních transakcí s NFT

Od února roku 2021 se počet týdenních transakcí s těmito digitálními předměty drží mezi 1 – 1,5 mil. kusů. Své místo si udělaly i na sociální sítí Instagram, kam brzo přijdou, podle slov generálního ředitele Marka Zuckerberga. Svými sběratelskými kousky byste se mohli chlubit a případně mintovat další. Svou roli by podle Zuckerberga měly sehrát v metaversu, na kterém společnost Meta usilovně pracuje.

Nejhodnotnější a nejslavnější kolekce světa v době psaní článku je The Bored Apes Yacht Club, jejichž cena začíná na 110 ETH, což je v přepočtu přibližně neskutečných 8 milionů korun. Kolekce se stala natolik proslulá, že si ji začali kupovat největší celebrity včetně Justina Biebera, Post Malone nebo fotbalový hráč Neymar.

Slova závěrem

Blockchain technologie dala vznik nové třídě aktiv – kryptoměnám, avšak některé fungují i na jiné bázi. S tím, jak se budou digitální aktiva vyvíjet a dostávat do popředí, by inovativní technologii na které kryptoměny staví mohlo čekat i další využití, čehož jsme dnes svědky například v letectví. V budoucnu bychom se tak mohli dočkat decentralizovaného světa.

Blockchain co to je?

Proč fungují kryptoměny díky blockchainu?

Jaká je funkce blockchainu u DeFi?

Co dělá blockchain u NFT?

Je lepší Proof-of-work nebo Proof-of-stake?

Doporučujeme

BinanceRecenze

Získejte přes nás až 55% zpět!

ByBitRecenze

Zdarma bonus po registraci a vkladu

Gate.ioRecenze

Získejte malý bonus při registraci

MEXCRecenze

Získejte až 1000 dolarový bonus při registraci

OKXRecenze

Kryptoměnová burza s mnoha bonusy

MargexRecenze

Získejte až 50 dolarů bonus při registraci skrze tento odkaz

Vítejte zpět!

Přihlaste se níže na svůj účet

Získat heslo

Zadejte přihlašovací jméno nebo email.