Čo je Ethereum?

Čo je Ethereum (ETH)? Na túto otázku istotne každý odpovie rovnako, že je to kryptomena. Toto tvrdenie však nie je úplne správne. Ethereum je totiž oveľa viac než len to.

Brave browser, vydělat bat, basic attention token

Ethereum (skratka ETH) je celosvetová sieť počítačov (uzlov), ktoré sú vzájomne prepojené. Tým vzniká decentralizovaná sieť, na ktorej bežia programy, ktoré nevyžadujú server, pamäť, či procesor. Tie sú totiž poskytované počítačmi po celom svete, ktoré tvoria túto sieť. V skratke, Ethereum je globálny počítač.

Tento “globálny počítač” umožňuje vznik a fungovanie decentralizovaných aplikácií, alebo skrátene DApps. Tie využívajú smart contracts- jednoduché kódy v javascripte- aby fungovali tak, ako sú naprogramované. Nevyžadujú povolenia, nepotrebujú prostredníkov, fungujú nemenným spôsobom, nie je možné s nimi manipulovať, cenzúrovať ich, alebo zneužiť.

Taktiež umožňuje fungovanie Etheru, digitálnej meny, ktorá je nástrojom nových možností. Online platby jedným kliknutím, decentralizované organizácie, a úplne nové, revolučné modely podnikania, sú len zlomkom toho, čo dokáže Ethereum.

Ethereum priťahuje mnoho pozornosti známych firiem, ktoré sa pripravujú na niečo, čo môžeme o pár rokov nazvať 4. priemyselnou revolúciou.

Ether (ETH) – decentralizovaná digitálna mena

Ether, decentralizovaná digitálna mena

Ether je decentralizovaná mena, krytá slobodným trhom. Narozdiel od mien vydávaných centrálnymi bankami (dolár či euro), Ether sa “ťaží”, využívajúc Proof-of-Work model. V skratke, ide o využívanie počítačových čipov (procesorov či grafických kariet v počítačoch) na riešenie matematických rovníc. Ten ťažiar, ktorý vyrieši najviac týchto rovníc, tj. preukáže, že vynaložil najviac úsilia, dostane odmenu za vyťažený blok v podobe určitého, fixného množstva Etherea. (Viac info o ťažení a Proof-of-Work nájdete tu)

Momentálne, ťaženie vyžaduje veľký kapitál a je stále značne riskantné kvôli volatilnosti cien. Preto väčšina ľudí preferuje priamu kúpu Etherea na Coinbase, Bitstamp, či CEX.io. Keď už nakúpite Ether, môžete ho poslať komukoľvek na Ethereum blockchaine. Ten je ako veľká otvorená kniha, kde sú zaznamenané všetky transakcie, ktoré na sieti prebehli.

I napriek tomu, že blockchain je verejný, neobsahuje žiadne mená. Namiesto toho má každý používateš pridelený reťazec náhodných písmen a čísel, ktorý sa nazýva verejná adresa (public address). Preto je Ethereum pseudo-anonymné, pretože až pokiaľ niekto nezistí, že ste majiteľom danej adresy, zostávate v anonymite. Vtedy môžu vidieť celú históriu vašich transakcií.

Nakamotov konsenzus

Posledný bod v súvislosti s aspektom meny, je decentralizovanosť, ktorá bola kedysi považovaná za nedosiahnuteľnú. Problémom bola tzv. dvojitá útrata, nakoľko každý by mohol okopírovať kód transakcie. Toto je i jeden z dôvodov, prečo existujú banky, aby overovali transakcie a tomuto predchádzali. Nakamoto však pred ôsmimi rokmi dokázal, že mena dokáže byť decentralizovaná a transakcie nemôžu byť zdvojené (double spending). Na toto využil princípy kryptografie a vytvoril tri základné prvky. Privátny kľúč, ktorý korešponduje s verejnou adresou, proof-of-work model, ktorý overuje transakcie, a najdôležitejší prvok, tzv. Nakamotov konsenzus.

Nakamotov konsenzus je riešenie problému v počítačovej vede, ktorý je ilustrovaný príbehom dvoch byzantských generálov. Snaží sa prísť na to, ako by mohlo dôjsť k dohode medzi dvomi generálmi, pričom by ich mohli zradiť ich poslovia správ. Tí by si mohli informáciu ponechať, pozmeniť, vyzradiť nepriateľovi viac než je treba. Nakamoto prišiel s takýmto riešením tohto problému:

“Riešenie spočíva vo využití proof-of-work modelu. V momente, kedy každý generál dostane správu, zahrnie túto správu do svojho procesu riešenia namáhavého matematického problému. Riešenie tohto problému trvá podľa približne 10 minút (v prípade Etherea 17 sekúnd) spoločnej práce oboch generálov naraz. Generál, ktorý tento problém vyrieši ako prvý, ho zapíše na sieť (blockchain), a všetci ostatní členovia tejto siete zahrnú jeho výsledok do svojich ďaľších výpočtov. Takto vznikajú bloky, kedy každý ďaľší blok je zapísaný nad predošlý.”

Toto popisuje ako funguje Nakamotov kód v princípe. Problémom však je, že tento kód len chráni pred zdvojenými transakciami a inými, škodnými aktivitami. Nepomáha v prípadoch, kedy je nevyhnutný upgrade siete a z toho vyplývajúca zmena pravidiel.

V týchto situáciách každý súhlasí kvôli zjavným benefitom, ktoré by z upgrade vyplývali. Niekedy sa však vedú debaty, či má k upgradu skutočne dojsť. V takomto prípade Nakamotov konsenzus nepomáha, pretože ten je navrhnutý len pre ochranu pred zdvojenými transakciami.

Rozdelenie reťazca (chain split)

Ak dôjde k hádke, treba myslieť na to, že v takomto prípade proti sebe stoja ťažiari a prevádzkovatelia uzlov. Indivídua, ktoré nesúhlasia s upgradeom, môžu uskutočniť rozdelenie reťazca (chain split) a vytvoriť si tak vlasný blockchain s vlastnou menou.

Najzaujímavejšie na tom je, že každý kto drží jednu kryptomenu, v momente kedy sa rozdelí, bude držat rovnaké množstvo oboch mien.

Je potrebné tiež vedieť, že rozdelenie môže iniciovať ktokoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek, i žiadneho dôvodu. Takáto možnosť je revolucionálnym konceptom, pretože zaisťuje skutočnú decentralizovanosť verejného blockchainu. Nikto nemôže svoju ideológiu nanútiť niekomu inému. Všetci sú voľní a môžu sa rozhodovať za seba.

V prípade, že dôjde ku škodlivému a nebezpečnému správaniu na sieti, Nakamotov konsenzus pomáha chrániť sieť a predchádzať dvojitým transakciám. Iniciátora takejto škodlivej aktivity jednoducho vyradí zo siete. Ak sa však jedná o rozpor o vývoji siete, Nakamotov konsenzus nám nijako nevie pomôcť.

Nakamotov konsenzus však nepomáha v prípade rozporu o smerovaní projektu. Ten je totiž aplikovateľný len na jeden blockchain, teda ak sa dve strany v rozpore nedohodnú, dôjde ku rozdeleniu reťazca.

Toto je veľmi komplikovaná oblasť, ešte nie úplne pochopená a stále vo vývoji. Jednoducho povedané, rozhodnutie, či ponechať staré pravidlá, alebo rozdeliť reťazec, je v rukách programátorov. Na začiatku musí byť iniciátor, ktorý navrhne rozdelenie a pravidlá nového reťazca.

Napriek tomu, čo mnohí vraveli po vzniku blockchainu, Ethereum nie je založené na

Ethereum – programovateľné peniaze

Pretože Ethereum je vo svojej podstate len kód v počítači, dáva nám to možnosť robiť s peniazmi veci, ktoré boli predtým nemysliteľné. Vďaka programovacím jazykom Solidity a Serpent, ktoré sú podobné s javascript, je možné naprogramovať tzv. smart contracts. S nimi môžeme naprogramovať Ethereum tak, aby vykonalo určitú akciu v určitý čas, bez nášho zásahu, čo umožňuje i strojom a počítačom ukladať a automaticky posielať Ethereum.

Jednoduchým príkladom môže byť služba flightdelay, ktorá mapuje meškania lietadiel. Na povrchu to je byť jednoduchá web stránka, ktorá v jadre skrýva blockchain. Ten využíva smart contracts, ktoré sú v podstate len kódy s podmienkami if/then, else, atď. Unikátnou vlastnosťou týchto kódov je, že nemajú žiadny centrálny server, preto nepotrebujú povolenia, aby fungovali. To umožňuje počítačom a iným kódom komunikovať so smart contracts a automaticky vykonávať dané príkazy. Keďže tieto kódy sú uložené a potvrdzované na tisíckach počítačov, nie je možné ich upravovať. To ich činí bezpečnejšie, v porovnaní s centralizovanými databázami, kde môže administrátor meniť dáta podľa svojej vôle.

V tomto prípade, smart contracts dostanú informácie o letovom spojení, a na základe matematických algoritmov stanovených programátormi, vypočíta množstvo eth, ktoré dostanete ak bude let meškať. A všetko funguje automaticky. Bez zamestnancov, administrátorov, bez používateľských účtov, alebo akýchkoľvek tretích strán. Je to len kód, ktorý funguje plne autonómne.

Ďaľším príkladom využitia Ethereum blockchainu a smart contracts je overovanie pravosti. Príklad, označíte pár topánok, alebo drahé šaty. Informácie o ich pravosti uložíte na blockchain, kde budú uložené navždy a prístupné každému. Takto si môže ktokoľvek overiť pravosť daného výrobku.

Ďalej Ethereum umožňuje vzniku úplne novéh biznis modelu. Decentralized Autonomous Organizations, alebo DAO, sú v preklade decentralizované, autonómne organizácie. Vďaka smart contracts je možné automaticky spravovať finančné prostriedky, investori preto môžu kedykoľvek rozhodnúť, kedy uvoľnia peniaze pre danú spoločnosť. Tým pádom odpadá potreba manažmentu a riaditeľov vo firmách.

Ethereum – internet vecí

Ako sú peniaze prevedené do skutočne digitálnej formy, ako kód, je možné s nimi robiť celú škálu vecí, ktoré boli pred tým nemysliteľné. Najslubnejšie sú priame platby medzi zariadeniami, známe i ako IoT (Internet of Things- internet vecí).

Terajší monetárny systém vyžaduje od bánk, aby každý účet bol overený treťou stranou, ktoré sa často spoliehajú na heslá a pin kódy. Ethereum nevyžaduje žiadne účty, iba verejné adresy. A zaujímavé tiež je, že zatiaľ čo ľudia potrebujú privátne kľúče na overenie verejnej adresy, stroje, ktoré pracujú so smart contracts, sú automaticky overované a potvrdzované sieťou.

Stroje majú svoju vlastnú verejnú adresu, takže ktokoľvek môže na ich účet poslať ľubovoľnú sumu Etheru. Nebudú na to však potrebovať privátny kľúč, pretože sieť pozná svoj vlastný špecifický kód, množstvo Eth,

Vďaka tomu je nemožné ukradnúť peniaze z účtu tohto stroja, nakoľko smart contracts reagujú len na kód, ktorý je potvrdený tisíckami uzlov na sieti.

Toto otvára dvere mnohým novým možnostiam. Stroje môžu takto uchovávať a narábať s prostriedkami hodnoty. V kombinácii so senzormi, cloud computingom, analýzou dát, bezdrátovou technológiou, a inými výdobytkami modernej technológie, je teraz možné, aby vaša chladnička zaznamenala, že máte nedostatok mlieka a automaticky zadala príkaz na kúpu mlieka v najbližšom supermarkete. A supermarket zase automaticky vypočíta náklady na dopravu daného mlieka. Takto môžete mať vaše mlieko, či celý nákup pred vašimi dverami predtým než sa vrátite z práce, bez toho aby ste čo i len pohli prstom.

Toto dáva strojom určitú, primitívnu formu inteligencie. Skrz smart contracts im totiž vštepujeme “pamäť”, zadávame príkazy, ktoré sa pri splnení určitých podmienok vykonajú.

Toto všetko je však vo veľmi rannej fáze vývoja. Možnosti Etherea však podnietili predstavivosť množstva vývojárov a programátorov, ktorý neúnavne pracujú na projektoch postavených na Ethereum blockchaine.

Decentralizované autonómne organizácie sú zase možnou cestou, akou sa bude uberať budúcnosť firiem, bez potreby riaditeľa, či výkonnej rady. Namiesto toho budú takéto spoločnosti využívať nástroje decentralizovaného hlasovania, ktorými budú rozhodovať o budúcnosti firmy.

Kedysi sa viedli debaty o blockchaine a jeho využití, potenciál tohto vynálezu bol rozpoznaný už mnohými veľkými spoločnosťami. Od FEDu až po členov Trumpovej vlády.

Ethereum je priekopníkom kryptomien a otvra dvere novým možnostiam, vďaka svojej funkcii smart contracts. Kvôli tejto funkcionalite začalo Ethereum používať mnoho veľkých spoločností, ako napr. Microsoft či JP Morgan, ktorý používa modifikovaný kód Etherea pre tvorbu vlastných, privátnych blockchainov.

Záver

Na záver už treba len dodať, že vo svete kryptomien treba byť vždy opatrný. I keď za posledný rok tento priestor nabral na vážnosti a narástol, stále tu môžeme badať náznaky amatérstva. Všetko v tomto priestore je relatívne nové a občas sa niečo proste pokazí.

Kryptomeny stoja na začiatku dlhej cesty a už majú za sebu prvé kroky. Ethereum a princípy jeho fungovania sú mnohými považované za benefičné a pokrokové. Preto môžeme povedať, že čoskoro budú všetky meny, či už centrálne, alebo decentralizované, existovať v digitálnej forme.

Sdílet

Autor

Som fanúšikom kryptomien, podnikania, športu, dobrej knihy, a jedla. Ak sa vám moja tvorba páči a chcete ma podporiť, každé satoshi pomôže, poteší a zaistí každodenný prísun kvalitnej tvorby a lepšie fungovanie tohto blogu. BTC: 1PjoLWY2bHoKhEDtJznuDrfojM7mbrtVQd

Komentáře

0

  1. Díky za článek Michale.

    Měl bych otázku ohledně rozdělení řetězce – když po hard forku dostaneme tedy stejné množství obou měn, bylo by celkem chytré před plánovaným rozdělením nakoupit Bitcoin a poté tedy mít dvoje coiny stejné hodnoty. Což by k dnešku znamenalo že bych měl téměř 2 000 USD navíc ( Bitcoin cash je nyní za 1760 USD + Bitcoin Gold 220 USD )
    Je má teorie správná nebo mi něco uniká? 🙂
    Díky

Zanechat komentář