Wednesday, July 17, 2024

Jak koupit Ecoterra v roce 2024

I přes současný stav trhu s kryptoměnami stále existují slibné projekty a coiny, které mají potenciál způsobit revoluci. Jedním z těchto slibných projektů je Ecoterra, jehož cílem je chránit životní prostředí a přinést udržitelné změny ve světě pomocí technologie blockchain. Jak ale Ecoterru koupit?

Ecoterra je aktuálně k dispozici v předprodeji za atraktivní cenu a nabízí nejen finanční návratnost, ale také pozitivní dopad na životní prostředí. Díky svým inovativním konceptům a potenciálu změnit svět k lepšímu by se tento projekt mohl stát další velkou věcí na kryptoměnovém trhu.

Přehled v bodech – Ecoterra

Níže jsou uvedeny některé z hlavních důvodů, proč by Ecoterra mohla být další kryptoměnou, která exploduje:

  • Pomáhá podnikům a jednotlivcům snížit emise uhlíku a stát se uhlíkově neutrální.
  • Spoluprací s certifikovanými environmentálními projekty podporuje Ecoterra také sociální projekty a místní komunity.
  • Nabízí řešení přizpůsobená individuálním potřebám a požadavkům svých zákazníků, včetně velkých firem, které mohou hromadně nakupovat recyklační materiály
  • Klade velký důraz na transparentnost a dokumentuje všechny projekty na ochranu klimatu, na kterých se podílí, aby zajistila, že emise jejích zákazníků budou skutečně kompenzovány.
  • V ekosystému Ecoterra všechny transakce probíhají v tokenech ECOTERRA. Vzhledem tomu se dá považovat tato kryptoměna za jeden z nejlepších utility tokenů k nákupu.
  • Investoři nyní mohou investovat do projektu prostřednictvím nákupu tokenů ECOTERRA v rámci předprodeje. Předprodej je rodělen do devíti fází a hard cap je stanoven na 6,7 milionu dolarů.

kupte si ecoterra

 

Co je Ecoterra?

Ecoterra je společnost, která se snaží využít technologii blockchain k usnadnění a propagaci procesu recyklace v boji proti změně klimatu a globálnímu oteplování. Dnešní zhoršující se dopady přiměly nejen mnoho velkých společností, ale také mnoho spotřebitelů, aby přijali opatření ke zpomalení a nakonec zvrácení změny klimatu. Výsadba stromů, čištění pláží a řádné nakládání s odpady jsou jen některé ze způsobů, jak se v současnosti bojuje proti změně klimatu. Další možností je recyklace.

Naprostá většina však svou neochotu recyklovat motivuje buď nedostatečným pohodlným přístupem, dalším prostorem pro popelnice nebo nedostatkem času na řádnou separaci odpadu. Bez osobní motivace lidé často nejsou ochotni vynaložit další úsilí potřebné k řádné recyklaci. Aby bylo zajištěno, že každý může přispět k boji proti změně klimatu, je důležité vytvořit pobídky, které usnadní a podpoří recyklaci.

Jak koupit Ecoterra v roce 2023

Ecoterra si klade za cíl nejen vzdělávat veřejnost o potřebě recyklace (prostřednictvím svých iniciativ zeleného vzdělávání), ale také ji motivovat, aby skutečně recyklovala. Uživatelé platformy jsou odměněni pokaždé, když recyklují, pokud dodrží několik jednoduchých kroků, které budou k dispozici v aplikaci Ecoterra. Uživatelé jsou proto kromě fiat měn, které dostávají z automatů výměnou za svou plechovku od koly nebo láhev s vodou, odměňováni také tokeny ECOTERRA, které vyměňují prostřednictvím systému Recycle-to-Earn (R2E). .

R2E je systém odměn, který chce Ecoterra používat k motivaci uživatelů k recyklaci prostřednictvím dalších odměn a dalších výhod. Na rozdíl od fiat měn mohou tokeny nejen výrazně zhodnotit, ale také je lze stakovat za účelem pasivního získávání dividend z příjmů společnosti EcoterraV důsledku toho se Ecoterra zaměřuje nejen na podporu recyklace, ale také na podporu adopce kryptoměn a vytváření pozitivního dopadu na životní prostředí.

Kromě toho mohou také skenovat svůj účet za elektřinu a vydělat ECOTERRA na zelenou energii.

Nativní token projektu

Token ECOTERRA je digitální aktivum, které primárně slouží jako odměna pro lidi, kteří se zavázali recyklovat. Uživatelé mohou vydělávat tokeny recyklací svého odpadu v reverzních prodejních automatech. Kromě toho mohou také vydělávat tokeny skenováním účtu za elektřinu a prokázáním toho, že využívají zelenou energii.

Tokeny ECOTERRA jsou vytvořeny na blockchainu Ethereum a budou k dispozici k obchodování na kryptoměnových burzách. Držitelé tokenů je mohou také používat jako platební prostředek za různé produkty a služby v ekosystému Ecoterra. Tokeny ECOTERRA jsou generovány na základě smart kontraktů, které specifikují podmínky pro získání a použití tokenů.

2 1

Projekt v současné době pořádá předprodej, takže token ECOTERRA lze zakoupit pouze na webových stránkách projektu.

Proč si koupit Ecoterru?

Ecoterra věří v potenciál blockchainu pomoci zastavit změnu klimatu. To však vyžaduje neustálé úsilí všech, aby jakékoli činnosti šetrné k životnímu prostředí mohly skutečně změnit. Projekt si klade za cíl povzbudit jednotlivce a podniky, aby se zapojili do aktivit šetrných k životnímu prostředí a přináší řadu výhod.

Předprodejní sleva

Investice do Ecoterra přináší řadu výhod, přičemž předprodeje nabízejí významnou výhodu pro první investory. Slevy dostupné během předprodeje nabízejí atraktivní vstupní cenu, což investorům umožňuje těžit z významného růstového potenciálu předtím, než je token zalistován na burze. Například v první fázi předprodeje je ECOTERRA nabízena za 0,004 USD. V poslední fázi bude stát 0,01 USD. První investoři tedy obdrží papírový zisk 150%.

Investicí do Ecoterra mohou investoři podpořit projekt, který má potenciál mít pozitivní dopad na životní prostředí a zároveň generovat finanční návratnost.

Inovativní recyklační program

Investice do tohoto projektu vám nejen umožní těžit z předprodejních slev, ale také z dlouhodobých výhod. Protože recyklační průmysl se mění a Ecoterra je součástí této změny. Použití technologie blockchain nastavuje nový standard pro udržitelnou recyklaci. Uživatelé mohou vložit své nechtěné předměty, jako je sklo, plasty a oblečení, do RVM a budou za to odměněni tokeny ECOTERRA.

Další výhodou investice je velikost a potenciál růstu recyklačního trhu. Odhaduje se, že do roku 2028 dosáhne hodnoty přes 80 miliard amerických dolarů. Vzhledem k tomuto obrovskému potenciálu a skutečnosti, že Ecoterra je na nejlepší cestě stát se významným hráčem v tomto odvětví, by se kryptoměna mohla v následujících letech výrazně zhodnotit.

V neposlední řadě hraje důležitou roli také ESG hodnocení (environmentální, sociální a governance problematika). Stále více investorů a zainteresovaných stran věnuje pozornost profilu udržitelnosti společnosti. Souhrnně lze říci, že investice do Ecoterra dnes nabízí nejen krátkodobé slevy, ale i dlouhodobý potenciál.

Očekává se zvýšená poptávka po tokenech

Ecoterra nepřispívá k ochraně životního prostředí pouze konceptem R2E, ale také svým udržitelným obchodním modelem. Tato udržitelná orientace dělá projekt velmi oblíbeným u investorů. Jedním z důvodů je, že buduje globální síť recyklačních zařízení, která pokrývá vše od skla a papíru po plasty a hliník. Společnosti, které chtějí nakupovat recyklované materiály, mohou získávat produkty prostřednictvím platformy a platby se provádějí v ECOTERRA. To vytváří poptávku po tokenech.

Kromě toho společnost Ecoterra pracuje na nástroji, který mohou společnosti použít k veřejné demonstraci svého pozitivního vlivu na životní prostřed . Pokud například společnost používá tuto platformu k nákupu recyklovaného papíru, zobrazí se to na jejím profilu sledování dopadu. To dává společnostem příležitost zdůraznit své ekologické iniciativy a prokázat svůj závazek k udržitelnosti.

Prostřednictvím těchto inovativních přístupů má Ecoterra potenciál enormně přispět k ochraně životního prostředí. Navíc používání vlastních tokenů pro platby na tržišti vytváří zvýšenou poptávku a dává jejich držitelům dlouhodobou perspektivu potenciálního zhodnocení. Celkově vzato je Ecoterra slibný projekt, který má co nabídnout jak pro investory, tak pro životní prostředí.

kupte si ecoterra

Tokenomika a předprodej

Tokenomika Ecoterra vnese přehled do distribuce tokenů vytvořených jako součást projektu. Tým drží 5% podíl v tokenech, zatímco dalších 5% je vyhrazeno na podporu firemního přijetí. 20 % tokenů je uchováváno pro likviditu ekosystému, aby bylo zajištěno, že obchodování s tokeny bude vždy probíhat hladce.

Marketing projektu bude financován 10% podílem na podporu recyklace a povědomí o tokenu Ecoterra. Dalších 10 % tokenů je vyčleněno pro zalistování na hlavních kryptoměnových burzách. Největší 50% podíl tokenů bude prodán během předprodejů kryptoměn za účelem financování projektu a přilákání široké základny kupujících.

Jak koupit Ecoterra v roce 2023

Předprodej je první příležitostí pro veřejnost k nákupu tokenů Ecoterra před jejich uvedením na kryptoměnové burzy. Jeho nedávno zahájená předprodejní kampaň má stanovený hard cap 6,7 milionu dolarů. Tokeny jsou nabízeny v devíti fázích. Každá fáze zvyšuje cenu, takže první investoři si zajistí nejvyšší růst.

Fáze Cena tokenu Procento Množství tokenů Hodnota USD Zvýšené součty
1 0,004000 USD 20,00 % 200 000 000 800 000,00 USD 800 000 USD
2 0,004750 USD 10,00 % 100 000 000 475 000,00 USD 1 275 000 USD
3 0,005500 USD 10,00 % 100 000 000 550 000,00 USD 1 825 000 USD
4 0,006250 USD 10,00 % 100 000 000 625 000,00 USD 2 450 000 USD
5 0,007000 USD 10,00 % 100 000 000 700 000,00 USD 3 150 000 USD
6 0,007750 USD 10,00 % 100 000 000 775 000,00 USD 3 925 000 USD
7 0,008500 USD 10,00 % 100 000 000 850 000,00 USD 4 775 000 USD
8 0,009250 USD 10,00 % 100 000 000 925 000,00 USD 5 700 000 USD
9 0,010000 USD 10,00 % 100 000 000 1 000 000,00 USD 6 700 000 USD

Tokenomika projektu demonstruje jeho odhodlání vytvořit udržitelnou a zelenou budoucnost podporou recyklačního procesu založeného na technologii blockchain. Cílená distribuce tokenů zajišťuje financování projektu a úspěšné uvedení tokenů na trh.

Cenová predikce Ecoterra

Je obtížné poskytnout přesnou předpověď pro token Ecoterra, protože kryptotrh je velmi volatilní a existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit cenu. Přesto existují některé faktory, které hovoří pro pozitivní budoucnost. Za prvé, projekt je v kryptosvětě unikátní a klade si za cíl udržitelnost a ochranu životního prostředí. Díky možnosti recyklovat odpad a získat odměny v podobě tokenů ECOTERRA oslovuje široké publikum se zájmem o udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Za druhé, tým stojící za projektem má solidní plán a jasnou koncepci rozvoje projektu. Se spuštěním funkce Recycle-to-Earn a plánovaným vývojem tržišť pro recyklované materiály a emisní povolenky má projekt velký potenciál.

Metrikou, která by mohla být použitelná k posouzení cenového potenciálu ECOTERRA, je hodnota recyklačního průmyslu. Podle posledních odhadů bude mít trh se službami recyklace odpadu do roku 2028 hodnotu přes 80 miliard USDsložené ročním tempo růstu 5,2 %.

Existují však také rizika. Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a cena tokenu může divoce kolísat. V sektoru kryptoměn existuje také mnoho konkurentů v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Jak koupit Ecoterra – krok za krokem

Nákup ECOTERRA by se mohl ukázat jako zvláště lukrativní investiční příležitost. Účast v předprodejích však může být pro tradiční investory a začátečníky trochu neznámá. Abyste si nemuseli nechat ujít jednu z nejatraktivnějších příležitostí na kryptotrhu, byl v následující sekci vytvořen průvodce krok za krokem, se kterým si každý může rychle, bezpečně a snadno koupit tokeny ECOTERRA.

Krok 1: Stáhněte kryptoměnovou peněženku

Než bude možné tokeny koupit, potřebujete kryptoměnovou peněženku, abyste měli coiny v bezpečí. Stáhněte si buď Metamask Wallet nebo Trust Wallet. Obě peněženky jsou oblíbené po celém světě a známé svou bezpečností.

metamask media library original 1200 765

Je třeba poznamenat, že soukromý klíč a seedováfráze  musí být jsou dobře uchovávány, protože v případě jejich ztráty již není možný přístup k aktivům.

Krok 2: Doplňte peněženku ETH nebo USDT

K zakoupení tokenu potřebujete v peněžence Ethereum (ETH) nebo Tether (USDT). Pokud ještě nevlastníte ETH nebo USDT, můžete si je koupit na platformách jako eToro a převést je do peněženky.

Krok 3: Připojte peněženku k předprodeji Ecoterra

Po instalaci peněženky ji musíte připojit k předprodeji podle pokynů na webu. Nyní otevřete webovou stránku předprodeje Ecoterra a poté klikněte na „Connect Wallet“. Poté vám web nabídne dostupné možnosti pro peněženky a vyberete tu vaši. Poté je potvrzeno připojení v digitální peněžence.

Jak koupit Ecoterra v roce 2023

Krok 4: Kupte si Ecoterra

Pokud máte v peněžence dostatek ETH nebo USDT, můžete si koupit token Ecoterra tím, že projdete a dokončíte proces nákupu na webu. To vyžaduje, abyste zadali částku, za kterou chcete koupit kryptoměnu Ecoterra, a potvrdili, že chcete provést nákup. Po potvrzení výměny tokenu se opět zobrazí upozornění. Udělte MetaMask autorizaci k převodu tokenů do předprodejní peněženky. 

Tokeny budou k dispozici po dokončení předprodeje.

kupte si ecoterra

Slova závěrem – Ecoterra

Mnozí odborníci v oblasti kryptoměn a udržitelnosti jsou nadšeni myšlenkou za Ecoterra. Projekt se zavázal vytvářet udržitelné prostředí tím, že odměňuje recyklaci odpaduMožnost získat tokeny ECOTERRA recyklací odpadu, dělá z Ecoterry jedinečný a slibný projekt. Díky svým výhodám má dobrou šanci získat podíl na trhu od tradičních lídrů.

Technologický pokrok v recyklaci navíc nabízí další potenciál v budoucnosti. Svět by tak mohl být nejen chráněn před ničivými dopady změny klimatu, ale také by se mohl stát čistším, zdravějším a obyvatelnějším místem. Po spotřebitelích již nežádá, aby za svůj odpad jen platili, ale konečně dostávají spravedlivější podíl na jeho hodnotě.

Nejčastější dotazy

Co je Ecoterra?

Jaká je maximální nabídka tokenů ECOTERRA?

Měli byste investovat do Ecoterry?

Zvýší se v budoucnu hodnota tokenu Ecoterra?

Doporučujeme

BinanceRecenze

Získejte přes nás až 55% zpět!

ByBitRecenze

Zdarma bonus po registraci a vkladu

Gate.ioRecenze

Získejte malý bonus při registraci

MEXCRecenze

Získejte až 1000 dolarový bonus při registraci

OKXRecenze

Kryptoměnová burza s mnoha bonusy

MargexRecenze

Získejte až 50 dolarů bonus při registraci skrze tento odkaz

Vítejte zpět!

Přihlaste se níže na svůj účet

Získat heslo

Zadejte přihlašovací jméno nebo email.