Bitmex je online směnárna, která poskytuje kromě klasického obchodování s kryptoměnami i celé spektrum složitějších obchodních metod. Tento článek se bude blíže věnovat vysvětlení pokročilejších metod, jako například obchodování na úvěr nebo páku (margin trading) nebo nastavení stop loss limitů.

Brave browser, vydělat bat, basic attention token

Okamžitý obchod pomocí možnosti Market na Bitmex

Na levé straně, hned vedle možnosti pro nastavení vlastní ceny pro realizaci obchodu, máme tlačítko Market. Díky němu můžeme udělat obchod okamžitě na základě trhové ceny. Možnost Market je vhodné použít, pokud máte strach, že se cena na trhu rychle změní. Je ale potřeba mít na paměti, že při obchodech s velkým objemem může nákup i prodej probíhat i při nevýhodných cenách, protože trh nemusí mít dostatečnou likviditu pro splnění celého požadavku najednou.

Bitmex

Možnost “Market” na obchod ihned

Příkazy stop limit a stop loss

Vedle možnosti Market máme možnost Stop limit. Táto možnost znamená, že se náš příkaz na nákup nebo prodej vykoná pouze tehdy, když cena trhu dosáhne jistou úroveň. Převážně se příkaz používá pro nastavení minimální prodejní ceny za účelem minimalizace ztráty a označuje se stop loss.

Například řeknime, že naše začáteční pozice je SHORT (prodejní pozice) 1 BTC při hodnotě 1 BTC = 5600 USD a nechceme ztratit víc než 100 USD. Stop loss limit bude pak takový, že stop cena bude 5690 USD, limitní cena bude na 5700 USD. Jakmile se tržní cena BTC dostane na hranici 5690 USD, automaticky se vykoná náš příkaz na nákup 1 BTC za 5700 USD. Naše ztráta tedy bude 100 USD (prodali jsme 1 BTC za 5600 USD, nakupili za 5700 USD, ztráta je 100 USD.)

Tipy pro použití stop limitu: Pokud je vaše začáteční pozice SHORT (prodejní), ujistěte se, že limitní cena je vždy vyšší než stop cena, pro LONG (nákupní) pozici je pravidlo přesně opačně – stop cena musí být vyšší než limitní cena. Doporučuje se také nastavovat stop ceny blízko limitním kvůli minimalizovaní ztrát.

Nastavení Stop loss limitů

Mohlo by vás zajímat: Stop-loss strategie a rizika

Obchod pouze na snížení

Pokud je tato možnost zaškrtnuta, příkaz bude jen na snížení současné pozice, ale ne na otevření opačné pozice. Vysvětlení na příklade – LONG pozice v hodnotě 3000 USD byla koupena při kurzu 1 BTC = 5100 USD. Pro dosažení zisku pak otevřeme 2 SELL pozice, obě v hodnotě 1500 USD (polovice z 3000 USD), jednu na kurz 1 BTC = 5300 a druhou na 1 BTC = 5500. Následně ještě umístíme stop loss příkaz v hodnotě 3000 USD na hranici 5050 USD.

Cena Bitcoinu z hodnoty 5100 USD klesne, co spustí stop loss příkaz na hranici 5050 USD. Následně pak cena stoupne, nejdřív na 5300 USD a pak na 5500 USD. Kdybychom nezaškrtli možnost „pouze snížení“, byly by otevřeny SHORT pozice na hranicích 5300 USD a 5500 USD. To ale nechceme, protože jsme chtěli získat profit jen z naší LONG pozice a z její snížení.

Možnosti Reduce Only (Pouze snížení) a Post-Only (Pouze uveřejnění)

Pouze uveřejnění

Políčko pouze uveřejnění znamená, že náš příkaz se pouze zapíše mezi ostatní a nebudeme nakupovat z již existujících příkazů. Používá se především u botů a algotraderů (tradeři obchodující podle algoritmů). Pro vytvoření příkazu je potřeba zaplatit poplatek za vytvoření, ne ten za přijetí – tvůrce příkaz vytvoří a příjemce je ten, kdo nakupuje z existujícího příkazu. Poplatek tvůrce bývá většinou nižší než poplatek příjemce.

Časové příkazy

Existují 3 hlavní druhy časových příkazů: Platný do zrušení (Good Till Cancel), Ihned nebo Zrušit (Immediate or Cancel) a Vyplnit nebo zrušit (Fill or Kill). Příkaz Good Till Cancel má platnost až do zrušení, podle příkazu Immediate or Cancel se musí transakce vykonat okamžitě, jinak se automaticky zruší. Fill or Kill znamená v principu vykonej vše nebo nic – pokud není na trhu dostatečně velký objem na vykonání transakce, transakce neuskuteční vůbec. Používá se hlavně při obchodech botů.

bitmex návod

3 typy časových příkazů

Obchodování s Cross Margin

Při nastavení hodnoty marže na možnost Kříž (Cross) vyjadřujete příkaz: použij celý zůstatek na mém účtu pro obchodování na páku. Pokud máte na účtu dostatek zdrojů, je lepší použít tuto možnost místo nastavování příliš vysoké hodnoty marže. Díky obchodování na Cross Margin vaše pozice nebude v jistém momentě zlikvidována. Nevýhodou je, pokud nepoužíváte stop loss příkaz, vaše pozice je limitována celým zůstatkem na účtu, ne jenom těmi zdroji, které jste použili k nastavení pozice.

bitmex návod

Obchodování s Cross Margin

Otevření více než jedné pozice

Bitmex neumožňuje simultánní otevření dvou odpovídajících pozic v opačném směru. Například, otevřít jednu SHORT pozici na marži 10x a druhou LONG pozici marži 10x (tohle se dá použít třeba před velkým rozhodnutím, které bude mít negativní nebo pozitivní vliv na celý trh – například při nedávném rozhodnutí SEC ohledně ETF). Tato taktika se proto dá využít jen ze dvou různých účtů.

Mohlo by vás zajímat: Recenze BitMEX – Kde koupit altcoiny, jak nakoupit a prodat, margin trading, výhody a nevýhody

Další možnosti obchodování

Bitmex vydává futures s termíny na konec každého kvartálu (březen, červen, září a prosinec). Futures poskytují možnost zajistit si cenu aktiva k danému termínu. Na konci kvartálu se cena uzavře (Settlement price), a po vypršení futures může dojít k realizaci kontraktu nebo finančnímu vyrovnání.

Kromě futures existuje na Bitmexe i možnost binární volby (Binary Option). Týká se hlavně velkých rozhodnutí v kryptosféře – například jestli bude implementován SegWit, jestli bude přijato ETF… Cena reprezentuje pravděpodobnost, že daná událost skutečně nastane. Pokud je například cena ETF 30, znamená to 30% šanci, že ETF bude přijato. Pokud daná událost pak skutečně nastane, obchodník, který nakoupil při ceně 30, bude mít pak volbu v hodnotě 100. Pokud událost nenastane, bude volba na hodnotě 0.

Sdílet

Autor

Komentáře

Zanechat komentář